CCLD Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau i Kerry Jones, Sarah Bray, Anna Jablonska a Stacey Ithell o gwrs Lefel 2 Gofal Plant, Dysgu a Datblygu (CCLD) yn itec Wrecsam, a gafodd eu henwebu am wobr yng ngwobrau Dysgu Oedolion yn y Gymuned. Dywedodd y tiwtor, Nia Jones: “Rydw i mor falch o’r grŵp hwn, sy’n cynnwys Kirsty Jones nad oedd yn gallu bod yn bresennol ar y noson. Maent wedi gweithio mor galed, wedi dod yn ffrindiau da ac wedi cefnogi ei gilydd drwy’r cwrs. Dyma beth yw pwrpas dysgu yn y gymuned, ac maent yn un o’r straeon llwyddiant”.