Cymorth yr ydym yn ei gynnig...

Gyda thros 30 mlynedd o wasanaeth ac arbenigedd mewn dysgu seiliedig-ar-waith, gwyddom y gallwn roi cymorth i chi. Rydym yn ddarparwr hyfforddiant pwrpasol sy’n darparu cyfleoedd ar gyfer sgiliau, cyflogadwyedd a hyfforddiant i greu dyfodol gwell i unigolion, busnesau a chymunedau.

Ydych chi’n 16-18?

Os ydych yn ansicr pa lwybr gyrfa i’w ddilyn yna gallai ein rhaglen Hyfforddeiaeth fod yr union beth yr ydych yn chwilio amdano..
Mae’n cynnig cyfle i bobl ifanc sy’n dymuno gweithio i brofi eu hunain yn y gweithle a pharatoi ar gyfer y dyfodol y maent yn ei ddymuno.
Gallwn roi cymorth i chi trwy raglen hyfforddeiaeth gyda ni a fydd yn eich galluogi i wella’ch hyder, ennill sgiliau a chymwysterau newydd ac yn eich helpu i gyflawni... darllen mwy

Ydych chi’n fusnes lleol?

Pa un a ydych yn ystyried hyfforddiant ar sail unigol neu ar sail tîm, mae gennym hanes profedig i’ch helpu i feithrin gweithlu hyderus, effeithiol ac effeithlon..darllen mwy

Ydych chi’n ddi-waith ar hyn o bryd?

Os ydych chi’n ddi-waith ac yn chwilio am gymorth, mae gennym nifer o ddewisiadau i chi.
Gallwn ni eich helpu i wella eich hyder, bod yn gryf eich cymhelliant ac ennill sgiliau a chymwysterau newydd i’ch helpu i gyflawni... darllen mwy

Ydych chi’n gyflogedig?

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu sgiliau newydd neu uwchsgilio yn eich rôl bresennol yna gallwn ni eich helpu i wneud y penderfyniadau cywir a darparu’r cymwysterau y mae eu hangen arnoch.

Gall eich cyrsiau dysgu hyblyg gael eu teilwra i weddu i’ch anghenion chi a byddwn yn eich cynorthwyo i fod yn gryf eich cymhelliant, ac ennill sgiliau a chymwysterau newydd ac yn eich helpu i gyflawni.. darllen mwy

Mae itec yn cynnig y cyrsiau canlynol a ariennir…

Rhesymau dros wella eich sgiliau gydag itec…

Gallwch gael mwy o wybodaeth am y modd y gall itec wella eich sgiliau chi Mwy o wybodaeth