Bydd itec Wrecsam yn cau ei ddrysau am y tro olaf ar 31 Rhagfyr, 2018

Bydd itec Wrecsam yn cau ei ddrysau am y tro olaf ar 31 Rhagfyr, 2018.

Agorwyd Itec yng nghanol yr 80au, a’r nod oedd rhoi hwb i gyfleoedd am hyfforddiant ac addysg yn ardal Wrecsam. Ers hynny, mae wedi helpu miloedd o bobl leol i ennill cymwysterau sydd wedi’u galluogi i ddatblygu yn eu gyrfaoedd, dod o hyd i waith neu ddechrau llwybr newydd gyda phrentisiaeth.

Mae Itec wedi bod yn ddigon ffodus i gael tîm o staff sydd wedi ymrwymo i helpu dysgwyr wireddu eu potensial, beth bynnag yw’r cwrs y maent yn ei astudio.

Hoffai Itec ddiolch i’r holl ddysgwyr sydd wedi cerdded drwy ei ddrysau, a phob aelod o staff sydd wedi gweithio i helpu dysgwyr dros y blynyddoedd. Nid yw’r ffaith bod itec yn cau yn golygu na fydd cyfleoedd ar gael i ddysgwyr mwyach. Mae nifer o ddarparwyr a fydd yn parhau i ddarparu cynnig eang ar gyfer addysg ar draws Wrecsam, ac os hoffech unrhyw wybodaeth bellach ynghylch y rhain, ymwelwch â’n gwefan neu ffoniwch itec ar 01978 367100 unrhyw bryd tan 21 Rhagfyr 2018.