Rhesymau i wella eich sgiliau gydag itec…

01 Rydym yn cynnig hyblygrwydd…

Mae ein holl hyfforddiant yn cael ei gynnig drwy gyrsiau hyblyg sydd wedi’u cynllunio i fod yn addas i ddysgwyr. Gallwn hefyd gynnig arweiniad a chefnogaeth un i un.

02 Byddwch yn cael y gefnogaeth orau…

Mae ein tîm o diwtoriaid yn cynnig y gefnogaeth orau i ddysgwyr. Maent yn sicrhau amgylchedd dysgu hamddenol ac agos-atoch, gydag arbenigedd mawr. Mae gan ein canolfan ymdeimlad gwych o gyfeillgarwch a chymuned.

03 Rydym wir yn gwneud rhywbeth i bawb…

Gyda dros 85 o wahanol gyrsiau a chymwysterau ar gael, ein nod yw darparu dewisiadau a rhoi hyder a’r sgiliau angenrheidiol sydd eu hangen ar ein dysgwyr i gyflawni.

04 Gwyddwn fod gan ein dysgwyr hyder ynom ni…

Rydym yn cael adborth gwych gan ddysgwyr ar ôl iddynt gwblhau gyda ni, a byddai 98% ohonynt yn argymell eu rhaglen hyfforddi i eraill.

05 Rydym yn darparu rhagolygon am yrfa hir…

Rydym yn rhoi cyfle i chi lwyddo. Mae pob un o’n cyrsiau a’n cymwysterau yn darparu hyfforddiant ystyrlon a dilyniant gyrfa i’n dysgwyr.

I gael rhagor o wybodaeth am sut y gall itec eich cynorthwyo chi, cysylltwch â ni ar 01978 367100 neu anfonwch e-bost atitec@wrexham.gov.uk