Ffocws y Dyfodol i Bobl 18-24 oed

Dewch i ymuno â ni yn ein digwyddiad Ffocws y Dyfodol i bobl ifanc 18-24 oed ar 8 Chwefror a chanfod pa gymorth, cyngor a chyfleoedd sydd yn ardal Wrecsam.

Bydd y digwyddiad a drefnwyd gan Ganolfan Byd Gwaith Wrecsam ac itec Wrecsam yn cynnwys stondinau ac arddangosfeydd gan nifer o sefydliadau ac asiantaethau yn y sectorau hyfforddiant, addysg, gwirfoddoli, gyrfaoedd, hamdden a busnes.

Bydd y rhain yn cynnwys Groundwork, Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam, Cymunedau yn Gyntaf, Cymunedau am Waith, Gyrfa Cymru, Freedom Leisure a Phrifysgol Glyndŵr.

Mae’r digwyddiad wedi’i anelu at bobl 18-24 oed sy’n ddi-waith neu sydd eisiau gwybod am y cyfleoedd sydd ar gael yn Wrecsam ac o amgylch yr ardal.

Mae Ffocws y Dyfodol yn cael ei gynnal yn y Ganolfan Waith ar Ffordd Grosvenor rhwng 10.30am a 4.00pm ddydd Mercher, 8 Chwefror.  Mae croeso ichi alw heibio a gweld pa gyfleoedd allai fod yn aros amdanoch chi.