Ydych chi’n fusnes lleol?

P’un a ydych yn ystyried hyfforddiant ar sail unigol neu dîm, mae gennym hanes o lwyddiant i’ch helpu i greu gweithlu hyderus, effeithiol ac effeithlon.

Rydym yn deall bod hyfforddiant yn chwarae rhan bwysig mewn gyrfa unigolyn ac rydym yn mwynhau gweithio gyda busnesau lleol i lenwi swyddi gwag ac yn eu cefnogi gyda phob agwedd ar anghenion hyfforddi a datblygu.
sgiliau-hanfodol

Ein Hamserlen Hyfforddiant

Os ydych yn chwilio am bâr ychwanegol o ddwylo ac yn ystyried cymryd Prentis ymlaen. Gallwn eich helpu drwy hysbysebu a rheoli eich swydd wag drwy ddefnyddio’r Gwasanaeth Paru Prentisiaethau Gyrfa Cymru. Dyma’r system recriwtio ar-lein swyddogol ar gyfer Prentisiaethau yng Nghymru ac yn wasanaeth am ddim sy’n anelu at helpu busnesau lleol ddod o hyd i brentisiaid addas.

“Mae 81% o fusnesau yn dweud bod cyflogi prentisiaid yn gwneud eu gweithlu yn fwy cynhyrchiol”

Recriwtio Prentis

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â ni heddiw ar 01978 367100