Cwblhau blwyddyn heriau!

Llongyfarchiadau i Julian Ayres o itec Wrecsam sydd wedi cwblhau blwyddyn o heriau ac wrth wneud hynny mae wedi rhedeg, nofio a beicio pellter sy’n cyfateb i’r pellter o Lundain i Beijing.

Mae Julian sydd wedi cystadlu mewn cystadlaethau Ironman, triathlon a rasys 38 milltir, 50 milltir a hyd yn oed 100 milltir, wedi bod yn codi arian i’r elusen a ddewiswyd gan itec Wrecsam sef Advance Brighter Futures.

Roedd ap hyfforddiant Julian yn dangos erbyn Rhagfyr 2016 ei fod wedi rhedeg 2,199 milltir, beicio 2,003 milltir a nofio 148 milltir.  Wedi’i ychwanegu at 700 milltir cystadleuol ac mae Julian wedi teithio 5,050 milltir anhygoel – y pellter o Lundain i Beijing.

Mae rhai o’r digwyddiadau mae Julian wedi eu cwblhau eleni yn cynnwys y Railway Ultra 38 milltir, a gwblhaodd mewn 5 awr 01 munud, Marathon Manceinion, cwblhaodd mewn 2 awr 51 munud a Beicio Gran Fondo Conwy, siwrnai 104 a gwblhaodd mewn 6 awr 50 munud.

Y penwythnos diwethaf (6 Tachwedd 2016) rhoddodd Julian gynnig ar y ras anoddaf o’r cyfan – y marathon White Rose Ultra 100 milltir yn Huddersfield. Yn anffodus, roedd y tir garw a chodwm ar ôl 20 milltir yn golygu bod yn rhaid iddo roi’r gorau iddi ar ôl 46 milltir … ond ni fu’n ddigon iddo roi’r gorau iddi.

Meddai Julian: “Rwyf eisoes wedi cofrestru ar gyfer 100 milltir arall ym mis Mai y flwyddyn nesaf.  Rwy’n benderfynol o lwyddo.”

“Cefais godwm ar ôl tua 20 milltir, ac ar ôl 40 milltir roeddwn mewn dipyn o boen, yn gorfforol ac yn feddyliol.  Roeddwn yn rhedeg ar ben fy hun ac yn y tywyllwch, ac roeddwn yn ei chael hi’n anodd parhau. Chwech o bobl yn unig wnaeth gwblhau’r 100 milltir, dyna pa mor anodd oedd y ras.”

 “Roedd yn gwneud i mi sylweddoli pa mor bwysig yw iechyd meddwl”

Mae Julian, Ymarferydd Datblygu Dysgu yn itec Wrecsam wedi bod yn codi arian ar gyfer Advance Brighter Futures, elusen iechyd meddwl a leolir yn Wrecsam sy’n helpu pobl yn y sir.  Dywedodd ei fod yn gwneud iddo sylweddoli pa mor bwysig yw iechyd meddwl tra’n cystadlu yn yr her 100 milltir.

Dywedodd: “Unwaith aeth fy mhen i lawr ar ôl 40 milltir, roeddwn yn ei chael hi’n anodd codi fy hun i fyny a dal ati. Mae gwydnwch iechyd meddwl y digwyddiadau hyn weithiau yr un mor flinedig â’r effeithiau corfforol. Roedd yn gwneud i mi sylweddoli sut y gall problemau iechyd meddwl gael effaith mawr ar bob rhan o’ch bywyd.” Os hoffech noddi Julian, ewch i’w dudalen codi arian yn https://mydonate.bt.com/fundraisers/julianayreschallenge2016