Sgiliau Hanfodol

Ydych chi am wella eich sgiliau darllen, ysgrifennu, mathemateg neu sgiliau llythrennedd digidol, neu yn adnabod rhywun sydd angen help gyda’r sgiliau hanfodol hyn?

Gall ein tîm Sgiliau Hanfodol ymroddedig ddarparu hyfforddiant a chymorth i helpu i ddatblygu’r sgiliau hyn a’ch helpu i ddatblygu yn y cartref, yn y gwaith neu mewn bywyd.

Byddant yn helpu i wella eich sgiliau:

  • darllen, ysgrifennu, siarad a gwrando
  • gweithio gyda rhifau
  • defnyddio cyfrifiaduron a llythrennedd digidol

Gall y cyrsiau hyn wirioneddol newid eich bywyd. Gallant roi hwb i’ch hyder a rhoi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i wella eich bywyd p’un a yw hynny drwy gael mynediad at y rhyngrwyd am y tro cyntaf, helpu eich plentyn gyda’u gwaith cartref neu ddod yn fwy effeithlon yn eich swydd.

Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth am Sgiliau Hanfodol.