Llongyfarchiadau ar gwblhau Lefel 2 Dyfarniad Sgiliau Aelod Effeithiol o Dîm

Llongyfarchiadau ar gwblhau Lefel 2 Dyfarniad Sgiliau Aelod Effeithiol o Dîm ITEC Wrecsam. Roedd hi’n bleser gweithio gyda’r grŵp, ac roedd hi’n dda eu gweld yn gweithio mor effeithiol gyda’i gilydd. Roedd y grŵp hefyd yn awyddus iawn i fynd ymlaen i gyrsiau pellach i ymestyn eu dysgu. Dymuna Geraint a Sarah ddymuno’r gorau i chi, a llongyfarchiadau eto am ennill y cymhwyster.